Artikelen

Elke maand schrijven wij een artikel over een ICT gerelateerd onderwerp.

Dit doen we om u informatie te geven over de huidige stand van zaken, trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT.

Data recovery

Data recovery

Door: -

Dataverlies is als het zwaard van damocles voor iedereen die data elektronisch opslaat. Als er dataverlies optreedt is dit dan definitief? Vaak is het antwoord hierop onduidelijk. Wat gebeurt er als je een bestand per ongeluk verwijdert, als er data corruptie ontstaat door een stroomstoring of fysieke schade ontstaat door bijvoorbeeld de lees- en schrijfkop van je harde schijf. Gelukkig zijn er verschillende technieken ontwikkelt waardoor niet toegankelijke data weer toegankelijk gemaakt kan worden voordat het definitief verloren is.

Laten we als voorbeeld nemen dat iemand per ongeluk je prullenbak van je computer geleegd heeft en het blijkt dat er een belangrijk document in zat. Binnen Windows wordt dan de ruimte wat dit bestand op de harde schijf inneemt aangemerkt als vrije ruimte. Deze ruimte kan weer gebruikt worden voor andere data. Als je dus gebruikt maakt van simpele data recovery software is het van belang dat je deze software zo snel mogelijk zijn werkt laat doen voordat deze vrije ruimte gebruikt wordt voor andere data en je bestand dus overschreven wordt.

Wat gebeurt er als je niet eens bij je data kunt door bijvoorbeeld een corrupte filesystem (bestandssysteem). In dit geval bestaat er software, zoals bijvoorbeeld de Open Source TestDisk, welke gebruikt kan worden om het onderliggende probleem van de filesystem te repareren. Als dit lukt kun je hierna gebruik maken van een techniek genaamd filecarving. Met deze techniek kunnen delen van bestanden samengevoegd worden zonder enige metadata. Onder metadata verstaan we o.a. de naam en locatie van het bestand op de harde schijf. Het samenvoegen wordt bereikt door de data te analyseren en hierdoor te identificeren wat de data is, bijvoorbeeld een jpg of mp3 bestand.

Het kan ook zijn dat je een harde schijft hebt die niet meer ronddraait, slechte sectors of een defecte printplaat heeft. Het inschakelen van een data recovery bedrijf is dan vaak de enige optie, omdat zij in het bezit zijn van de hardware welke vereist is voor het onderzoek en de reparatie hiervan. Als je deze hardware namelijk niet in bezit hebt dan neem je het risico om je data permanent te verliezen. In het geval van een harde schijf moet deze geopend worden in een cleanroom, dat wil zeggen een zeer zuivere ruimte waarbij zo weinig mogelijk stof, vezels, micro-organismes, fijn stof of chemische dampen in de lucht zit. Een klein stofdeeltje heeft namelijk al de potentie om een deel van de data te doen vernietigen. Sommige harde schijven kunnen ook opnieuw opgebouwd worden met vervangende componenten. Andere harde schijven moeten uitgelezen worden met speciale machines ontworpen om data direct van de schijven te kunnen lezen.

Natuurlijk is het zo, dat zelfs met de nieuwste technieken, niet in alle gevallen data recovery mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een harde schijf met te veel fysieke schade. Een andere voorbeeld is dat de data al overschreven is door andere data. Hierbij is het vrijwel onmogelijk om dit nog te herstellen. Daarom wordt deze techniek ook vaak gebruikt om data onherstelbaar te maken. Dit kan handig zijn bij de verkoop van je computer.

comments powered by Disqus

Andere artikelen

Draadloze router vervangen?

Door: Tim Willems - 21 Nov 2017

Draadloze router vervangen?

Hoe werken rugged laptops?

Door: Tim Willems - 18 Ok 2017

Hoe werken rugged laptops?

Haal meer uit Windows 10

Door: Tim Willems - 26 Sep 2017

Haal meer uit Windows 10

Het versleutelen van bestanden en mappen

Door: Tim Willems - 2 Mei 2017

Het versleutelen van bestanden en mappen

Waarom gaat elektronica defect?

Door: Tim Willems - 4 Apr 2017

Waarom gaat elektronica defect?